19/01/2024 9:54:17

UBCK Nhà nước ký MOU với VIOD về thúc đẩy cải thiện quản trị công ty trên TTCK

Ngày 18/1, Lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam (VIOD) về thúc đẩy hoạt động quản trị của các công ty theo thông lệ tốt trên thị trường chứng khoán  (giai đoạn 2024 – 2028) đã diễn ra tại trụ sở của UBCKNN. 

Với MOU này, thông qua các hoạt động được triển khai trong 5 năm tới, UBCKNN và VIOD hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa vị thế của thị trường chứng khoán Việt Nam; đặc biệt là nỗ lực cải thiện điểm số đánh giá Quản trị Công ty của các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBCKNN và bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD ký MOU cho giai đoạn 2024 – 2028.

Theo ông Phan Lê Thành Long -CEO của VIOD, trong giai đoạn 5 năm tới, VIOD sẽ cam kết tập trung tối đa các nguồn lực để:Thực hiện tốt vai trò  là đối tác kỹ thuật được ủy quyền của UBCK trong Chương trình đánh giá Thẻ điểm Quản trị Công ty Đông Nam Á (ACGS) năm 2024; Tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi cho NĐ155/20202/NĐ-CP và Thông tư 96/2020/TT-BTC; Nâng cao hiểu biết về Quản trị Công ty cho thị trường thông qua các chương trình đào tạo và hội thảo chuyên sâu; Tham gia và hưởng ứng các hoạt động liên quan đến Quản trị Công ty và Phát triển bền vững do UBCKNN phát động…

Phát biểu tại buổi lễ, bà Hà Thu Thanh Chủ tịch HĐQT VIOD cho biết, trong giai đoạn phát triển mới, chiến lược hoạt động của VIOD vẫn sẽ tiếp tục bám sát với sự phát triển của TTCK Việt Nam bằng việc tập trung vào các mục tiêu như: Nâng cao năng lực quản trị công ty của các cơ quan quản lý thị trường, nâng cao tính minh bạch và giải trình trong công bố thông tin của doanh nghiệp… Và để hoàn thành các mục tiêu trên, cũng như để hợp tác có hiệu quả cao hơn, bà Hà Thu Thanh đã đưa ra ba đề xuất trọng tâm.

Thứ nhất, đề xuất UBCKNN chỉ đạo thành lập nhóm chuyên gia chuyên trách để triển khai dự án Đánh giá thẻ điểm QTCT của các nước ASEAN (ACGS) phối hợp cùng VIOD.

Thứ 2, đề xuất UBCKNN, Bộ Tài chính tặng bằng khen cho VIOD vì những đóng góp và nỗ lực của VIOD tới thị trường chứng khoán (TTCK) nói riêng và thị trường tài chính nói chung.

Cuối cùng, đề xuất UBCKNN hỗ trợ VIOD trong việc tìm kiếm và tiếp cận để bổ sung nguồn lực chuyên gia và nguồn lực tài chính đối với các dự án ACGS để các dự án có thể được thực hiện đảm báo chất lượng tốt nhất.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch VIOD

Cho ý kiến chỉ đạo tại lễ ký kết, ông Phạm Hồng Sơn – Phó Chủ tịch UBCKNN cho biết đồng tình với kế hoạch hành động và mục tiêu chung của MOU hợp tác. Đồng thời, theo ông Sơn, UBCKNN muốn nhìn thấy một biên bản ghi nhớ mới được nâng cấp hơn, thể hiện rõ trách nhiệm, tham vọng của VIOD và đưa ra những chiến lược phát triển gắn với Chiến lược phát triển TTCK mà Thủ tướng Chính phủ mới phê duyệt và cần có những hành động cụ thể theo từng giai đoạn.

Trong đó, một trong những hoạt động trọng tâm mà UBCKNN đang triển khai là giáo dục, nâng cao kiến thức QTCT gắn với 03 yếu tố “ESG” (môi trường, xã hội và quản trị) và nâng cao hiểu biết về vai trò và quyền lợi cổ đông của nhà đầu tư.

Vì vậy, việc ký kết biên bản ghi nhớ lần này sẽ tạo tiền đề vững chắc để UBCKNN và VIOD phối hợp tổ chức các hoạt động hợp tác nhằm thực hiện hóa mục tiêu trên.

Cũng theo Phó Chủ tịch UBCKNN, trong thời gian tới, VIOD cần phải quảng bá, tuyên truyền về các hoạt động của mình nhiều hơn để các doanh nghiệp, thành viên thị trường biết đến VIOD và việc thúc đẩy hoạt động quản trị của các công ty theo thông lệ tốt trên thị trường chứng khoán nhiều hơn.

Cao Tuấn