11/08/2023 9:25:38

TP. Thủ Đức khó khăn trong việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung

Theo đó, hiện tại TP. Thủ Đức đang thiếu hẳn một kho dữ liệu dùng chung giữa các đơn vị dẫn đến việc triển khai các công cụ phân tích dự báo và điều hành tổng thể, hỗ trợ cho lãnh đạo thành phố gặp nhiều khó khăn.

Đây là một trong những khó khăn mà TP. Thủ Đức đang gặp phải đã được ông Nguyễn Trần Phú Thịnh – Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ TP. Thủ Đức nêu ra trong buổi hội thảo “Một số kinh nghiệm trong xây dựng kho dữ liệu dùng chung phục vụ điều hành đô thị thông minh” vừa được diễn ra vào chiều 10/8/2023 tại UBND TP. Thủ Đức.

Ông cho biết, “hiện tại, thành phố Thủ Đức đang thiếu hẳn một kho dữ liệu dùng chung giữa các đơn vị dẫn đến việc triển khai các công cụ phân tích dự báo và điều hành tổng thể, hỗ trợ ra quyết định cho Lãnh đạo Thành phố gặp nhiều khó khăn. Đó là một phần lý do vì sao các giải pháp của các lĩnh vực hiện vẫn tương đối rời rạc, tương tự mô hình quản trị đô thị truyền thống theo chiều dọc. Việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung sẽ đặt nền móng quan trọng để xây dựng các hệ thống ứng dụng thành phố thông minh cho thành phố Thủ Đức, hỗ trợ cho các hệ thống GIS hiện tại và định hướng sẽ xây dựng trong tương lại”.

Ông Nguyễn Trần Phú Thịnh – Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ TP. Thủ Đức

Cũng theo ông Nguyễn Trần Phú Thịnh thì, kho dữ liệu dùng chung có vai trò quan trọng trong thời đại công nghệ số. Đây là nơi tích hợp, lưu trữ, xử lý dữ liệu lớn được thu nhận từ nhiều hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu (CSDL) khác nhau nhằm phục vụ công tác quản lý, phân tích, chia sẻ và tái sử dụng cho các mục tiêu, tác nghiệp khác nhau. Hiện nay, quá trình xây dựng Kho dữ liệu dùng chung đang đối mặt với một loạt khó khăn như: Đa dạng dữ liệu đầu vào: Việc thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau với định dạng và cấu trúc khác nhau dẫn đến khó khăn trong việc xử lý và tích hợp chúng vào Kho dữ liệu dùng chung; Quản lý phân quyền bảo mật: Việc phân quyền, quản lý và bảo mật dữ liệu trong Kho dữ liệu dùng chung khá phức tạp, đòi hỏi giải pháp kỹ thuật và quản lý thích hợp để đảm bảo chỉ người dùng có quyền truy cập mới có thể tiếp cận và sử dụng dữ liệu; Chất lượng dữ liệu: Sự chính xác của dữ liệu có vai trò rất quan trọng trong việc hỗ trợ ra quyết định của các cấp lãnh đạo; Tích hợp với các ứng dụng hiện có: Với nhiều ứng dụng tác nghiệp khác nhau tại thành phố Thủ Đức, việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung cần đảm bảo khả năng tích hợp để tối ưu hóa hiệu suất và tận dụng tối đa giá trị của dữ liệu đã được xây dựng.

Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm giải pháp Viettel Miền Nam – Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel trình bày tại hội thảo.

Về việc lưu trữ dữ liệu khối lượng lớn, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm giải pháp Viettel Miền Nam – Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel cho biết, hiện trạng dữ liệu của tổ chức là đa nguồn (nhiều ứng dụng, phần mềm), đa cấu trúc (ảnh, video, âm thanh, text, … ).; chỉ hệ thống có khả năng xử lý toàn trình tối ưu mới đem lại tri thức. Dữ liệu tăng trưởng nhanh chóng khiến các phương pháp lưu trữ dữ liệu lỗi thời, các ứng dụng xử lý dữ liệu thông thường như excel hay bảng tính trở nên thiếu hiệu quả. Nghiệp vụ báo cáo đòi hỏi có tính chính xác, cập nhật & đầy đủ & đa chiều đòi hỏi nhiều nhân sự , thời gian và công cụ tối ưu để đáp ứng, đặc biệt tại các tổ chức lớn, đa ngành, nhiều phòng ban, nhiều lớp quản lý.

Để có được lợi thế so với các đối thủ hay giữ vững vị trí đứng đầu trong thị trường, các tổ chức cần tận dụng dữ liệu để hiểu khách hàng hơn, tối ưu các nghiệp vụ, dự báo tương lai để có chiến lược đúng đắn. Song song đó, ông cũng giới thiệu về giải pháp Viettel Data Mining Platform là nền tảng khai thác dữ liệu chuyên sâu do đội ngũ Trung tâm Không gian mạng Viettel xây dựng và phát triển. Giải pháp này nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết của xã hội, các tổ chức về xử lý, lưu trữ và phân tích dữ liệu để khai phá tri thức; đưa ra các quyết định quản lý, điều hành; dự báo hay tối ưu…

Quang cảnh hội thảo.

Đối với Kho dữ liệu công dân và doanh nghiệp, Ths. Phạm Thanh Hùng – Giám đốc kinh doanh khu vực Công ty CP công nghệ số thông minh (SDT) cũng đã trình bày thêm một số các giải pháp xây dựng Kho dữ liệu công dân và doanh nghiệp phục vụ cho điều hành đô thị thông minh. Theo ông, “lấy người dân làm trung tâm” luôn là tiêu chí hàng đầu của quá trình xây dựng Chính quyền số nói riêng và quá trình Chuyển đổi số nói chung. Việc tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn được lưu trữ và định danh theo mỗi công dân, doanh nghiệp cung cấp các chức năng và tiện ích là hết sức cần thiết. Điều này sẽ hỗ trợ cán bộ, lãnh đạo trong các quá trình xử lý nghiệp vụ thống kê, báo cáo, ra quyết định, công dân, doanh nghiệp khai thác và quản lý dữ liệu cá nhân, giao dịch hiệu quả với chính quyền…

Tuy nhiên, ông cũng cho biết với thực trạng hiện nay, dữ liệu liên quan đến công dân đang không ngừng tăng trưởng bởi các ứng dụng trên hệ thống CQĐT/CQS của địa phương ở nhiều lĩnh vực chưa được liên kết, tích hợp và chia sẻ. CSDL quốc gia liên quan đến người dân đã được chia sẻ dùng chung trên cả nước (như CSDL quốc gia về dân cư, Hộ tịch, TNMT, …) nhưng chưa được khai thác, ứng dụng một cách hiệu quả. Khi xây dựng Kho dữ liệu dùng chung, phần lớn các địa phương chưa chú trọng xây dựng Kho dữ liệu công dân – doanh nghiệp là một phần của kho dữ liệu dùng chung.

Vì thế, việc xây dựng kho dữ liệu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ là cần thiết, cấp thiết, làm định hướng, kim chỉ nam cho xây dựng, tạo lập, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu của thành phố. Thường xuyên rà soát, đánh giá chất lượng dữ liệu và tình hình sử dụng, liên tục cải tiến. Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung phân kỳ nhiều giai đoạn để kịp thời sử dụng, tiếp tục mở rộng, hoàn thiện; không cầu toàn…

Nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung phục vụ điều hành đô thị thông minh và ý kiến đã được các chuyên gia đưa ra trong buổi hội thảo. Qua đó, xây dựng và triển khai Kho dữ liệu dùng chung cho thành phố Thủ Đức nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, cung cấp thông tin nhanh chóng cho người dân và doanh nghiệp.

Uyển Nhi