08/11/2019 9:59:13

TP HCM: Nghỉ phép, ốm đau sẽ không được tính chi thu nhập tăng thêm

Theo tờ trình của Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ công chức, viên chức nghỉ phép, nghỉ hè, nghỉ bệnh, nghỉ thai sản sẽ không được tính thu nhập tăng thêm trong thời gian nghỉ.

Theo đó, ngày 6/11, Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong về hướng dẫn thực hiện Quy định đánh giá, phân loại hàng quý (sửa đổi) đối với cán bộ, công chức, viên chức về hướng dẫn chi trả thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết 03/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Cách tính số ngày làm việc thực tế áp dụng theo nguyên tắc: Số ngày được hưởng thu nhập tăng thêm là số ngày làm việc thực tế mà cán bộ, công chức, viên chức có tham gia thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

Do vậy, các ngày sau đây không được tính là ngày làm việc thực tế để chi thu nhập tăng thêm:

Những ngày cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép năm hoặc nghỉ phép về việc riêng.

Những ngày nghỉ hè của công chức, viên chức ngành giáo dục – đào tạo (không được cấp có thẩm quyền phân công chính thức bằng văn bản để thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ở cơ sở giáo dục).

Những ngày tham gia các chương trình học theo hệ tập trung (không được cấp có thẩm quyền phân công công tác) và bàn giao nhiệm vụ chuyên môn cho người khác thực hiện.

Những ngày nghỉ thai sản của cán bộ, công chức, viên chức; những ngày nghỉ do ốm đau hoặc nghỉ để điều trị chấn thương do tai nạn lao động.

Những ngày cán bộ, công chức, viên chức nghỉ phép năm hoặc nghỉ phép về việc riêng sẽ không được tính chi thu nhập tăng thêm

Đối với lĩnh vực giáo dục và y tế có đặc thù riêng, Sở Giáo dục và Đào tại, Sở Y tế chủ động nghiên cứu vào trao đổi, thống nhất với Sở Nội vụ trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh có văn bản hướng dẫn.

Những cán bộ, công chức, viên chức đang trong thời gian chờ tinh giản biên chế; nghỉ hưu; nghỉ việc hoặc nghỉ theo chế độ; chuyển sang cơ quan, đơn vị khác ngoài hệ thống chính trị thì số ngày làm việc thực tế được tính đến ngày chấm dứt công tác trong quyết định của cấp thẩm quyền.

Pha Lê (baodansinh.vn)