26/11/2023 1:53:47

Những thay đổi quan trọng về BHYT theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP

Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 75/2023/NĐ-CP vào ngày 19 tháng 10 năm 2023, điều chỉnh và bổ sung quy định về Bảo hiểm Y tế (BHYT) trong nước. Quyết định này đã mang lại những thay đổi đáng chú ý và sẽ ảnh hưởng lớn đến hàng triệu người tham gia BHYT trên khắp cả nước.

Người dân được hướng dẫn khám chữa bệnh BHYT bằng CCCD gắn chíp

Theo đó, ngày 24 tháng 10 năm 2023, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã kịp thời có hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố và cơ quan quản lý đối tượng người tham gia bảo hiểm y tế thực hiện một số nội dung sau:

Những thay đổi về quyền lợi của người tham gia BHYT theo Nghị định số 75/2023/NĐ-CP

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP đã mang lại một loạt thay đổi quan trọng trong quyền lợi của người tham gia BHYT. Đầu tiên, với việc chuyển đổi mã mức hưởng BHYT, người tham gia không cần phải làm thủ tục cấp lại thẻ BHYT mà có thể sử dụng ứng dụng VSSID để kiểm tra quyền lợi BHYT và sử dụng thẻ BHYT cũ hoặc CCCD có gắn chip để đi khám và chữa bệnh.

Đồng thời có 2 mã hưởng BHYT được cải thiện về quyền lợi với việc tăng mức hưởng BHYT. Cụ thể:

– Đổi mã mức hưởng BHYT từ 80% sang 100% đối với người tham gia kháng chiến và bảo vệ tổ quốc (có mã đối tượng là KC) quy định tại khoản 5 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP .

– Đổi mã mức hưởng BHYT từ 80% sang 95% đối với người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình (có mã đối tượng PV_ quy định tại khoản 19 Điều 3 Nghị định 146/2028/NĐ-CP.

Bổ sung mã đối tượng và mã hưởng BHYT cho các đối tượng mới

Ngoài việc điều chỉnh quyền lợi BHYT cho người tham gia hiện tại, Nghị định 75/2023/NĐ-CP cũng bổ sung mã đối tượng và mã hưởng BHYT cho các đối tượng mới. Điều này đòi hỏi sự hợp tác giữa cơ quan quản lý đối tượng và cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) để kiểm tra, rà soát, và cấp thẻ BHYT cho những đối tượng này. Cụ thể, những đối tượng mới bao gồm:

Người dân khám bệnh bằng BHYT tại cơ sở y tế

– Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại điểm a khoản 10 Điều 16 của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng: mã đối tượng ký hiệu là TG và mã hưởng ký hiệu bằng số 3.

– Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú: mã đối tượng ký hiệu là AK và mã hưởng ký hiệu bằng số 2.

– Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại các địa bàn xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ: mã đối tượng ký hiệu là DS và mã hưởng ký hiệu bằng số 3.

Cập nhật các hướng dẫn thực hiện cho người tham gia BHYT

Ngoài các điểm trên, Nghị định 75/2023/NĐ-CP còn có các hướng dẫn thực hiện cụ thể đối với những người tham gia BHYT.

Đối với các đối tượng đang tham gia BHYT bắt buộc tại Điều 1, Điều 2 Nghị định 146/2018/NĐ-CP nhưng thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 1, 2 Công văn này thì đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng hướng dẫn người tham gia nộp đầy đủ thành phần hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ 613 để được cơ quan BHXH điều chỉnh mã hưởng BHYT theo đúng quy định.

BHXH TPHCM tăng cường tuyên truyền phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT

Đối với trường hợp đang tham gia BHYT theo nhóm đối tượng học sinh, sinh viên hoặc BHYT hộ gia đình thì hướng dẫn người tham gia liên hệ nhà trường hoặc tổ chức dịch vụ thu để nộp hồ sơ hoàn trả tiền đóng thừa theo quy định.

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động và cơ quan quản lý đối tượng thực hiện nghiêm các nội dung quy định trong Nghị định 75/2023/NĐ-CP. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc thắc mắc, người tham gia BHYT nên phản ánh kịp thời tới cơ quan BHXH để được giải quyết.

Nghị định số 75/2023/NĐ-CP mang đến những thay đổi quan trọng trong lĩnh vực Bảo hiểm Y tế, nhằm cải thiện quyền lợi cho những người tham gia và đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023. Riêng các quy định về bổ sung đối tượng, tăng mức hưởng, sẽ được áp dụng từ ngày 19/10/2023 để bảo đảm kịp thời quyền lợi của người tham gia BHYT.

Lê Việt