28/06/2023 9:01:25

Hơn 40.000 trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ BHYT qua các thủ tục hành chính liên thông

BHXH Việt Nam vừa có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ về việc tổng kết triển khai làm điểm 2 nhóm thủ tục hành chính (TTHC) liên thông bao gồm: Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Hỗ trợ chi phí mai táng, Trợ cấp mai táng.

Cụ thể, tính đến ngày 22/6/2023, BHXH 02 địa phương (TP. Hà Nội và tỉnh Hà Nam) triển khai làm điểm đã tiếp nhận và giải quyết 40.338 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi và 1.403 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng qua 2 nhóm dịch vụ công liên thông này.

Người dân nhận giấy khai sinh và thẻ BHYT cho con sau khi làm thủ tục hành chính liên thông. Ảnh: BHXHVN

BHXH TP. Hà Nội đã tiếp nhận: 33.548 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó có 32.753 hồ sơ hợp lệ (98% tổng số hồ sơ) qua TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”; 922 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trong đó có 335 hồ sơ hợp lệ (36% tổng số hồ sơ) qua TTHC liên thông “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”.

Tại BHXH tỉnh Hà Nam đã tiếp nhận: 6.790 hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi, trong đó có 6.618 hồ sơ hợp lệ (97% tổng số hồ sơ) qua TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi”; 481 hồ sơ đề nghị giải quyết hưởng trợ cấp mai táng, trong đó có 265 hồ sơ hợp lệ (55% tổng số hồ sơ) qua TTHC liên thông “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng”.

Việc thực hiện các TTHC liên thông đã và đang mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả người dân và các cơ quan nhà nước. Đối với người dân, chỉ cần khai báo thông tin một lần nhưng có thể giải quyết được 3 TTHC kèm theo, qua đó thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ của người dân đã được giảm đáng kể.

Đối với cơ quan BHXH, giúp giảm áp lực tại bộ phận “Một cửa” của các đơn vị, qua đó giải quyết công việc nhanh hơn, thuận tiện, khoa học hơn; đồng thời tạo công khai, minh bạch trong việc giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người tham gia và thụ hưởng chính sách.

Bên cạnh đó, việc triển khai 2 nhóm TTHC liên thông này còn tạo sự phối hợp, gắn kết, nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước trong việc giải quyết các TTHC liên quan đến người dân. Đây cũng là tiền đề để các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu triển khai các nhóm TTHC liên thông khác, ngày càng mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, người lao động.

Để sẵn sàng cho việc triển khai 2 nhóm TTHC liên thông trên toàn quốc, BHXH Việt Nam đã ban hành Quy trình liên thông điện tử giải quyết nhóm TTHC “Đăng ký khai tử – Xóa đăng ký thường trú – Trợ cấp mai táng phí”; Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC liên thông điện tử “Đăng ký khai sinh – Đăng ký thường trú – Cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi”.

Đồng thời, với tinh thần sẵn sàng cho việc triển khai 02 nhóm TTHC trên toàn quốc, Ngành đã hoàn thành việc nâng cấp phần mềm, cấu hình các dịch vụ công liên quan; tổ chức tập huấn cho BHXH các tỉnh, thành phố đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả, thống nhất theo quy định, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thảo Nguyên