03/08/2023 10:40:08

Công bố thông tin về Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp”

Ngày 02/8/2023, tại TP. HCM, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam đã họp báo công bố thông tin về Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với doanh nghiệp”, đồng thời khởi động chương trình xét, công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” lần thứ ba, năm 2023.

Mục đích của Diễn đàn nhằm góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khẳng định vai trò, tầm quan trọng của văn hoá trong việc kiến tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực văn hóa như là đòn bẩy và trợ lực quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế. Diễn đàn cũng là dịp để Lãnh đạo Đảng và Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế; tôn vinh các doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam; lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Dự kiến, sự kiện sẽ được tổ chức vào ngày 18/11/2023 tại TP. HCM nhân dịp Ngày văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (10/11).

Ban tổ chức giới thiệu về Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp”.

Theo bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Dale Carnegie Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC), diễn đàn sẽ gồm ba hoạt động chính: Hội thảo chủ đề “Văn hóa kinh doanh – Dòng chảy phát triển và hội nhập” chủ yếu tập trung trao đổi, thảo luận xung quanh các nội dung như: Những giá trị “Được và mất” trong văn hóa giao thương Việt Nam qua các thời kỳ phát triển lịch sử: Điều tự hào (đã xây và gìn giữ đến hôm nay) và Điều nuối tiếc (đã có nhưng mất đi trong quá trình phát triển và hội nhập); Nhận diện và gọi tên bản sắc của văn hóa kinh doanh Việt Nam (của doanh nghiệp và doanh nhân Việt): Chúng ta là ai và Chúng ta đại diện cho những giá trị cốt lõi nào; Giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam “hòa nhập nhưng không hòa tan”, định hướng nỗ lực hội nhập của văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh của thế giới VUCA và cuộc cách mạng công nghệ, chuyển đổi số, và năng lực tận dụng công nghệ/chuyển đổi số cho sự phát triển văn hóa kinh doanh; Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2023; Tổ chức đoàn đại biểu doanh nghiệp gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP. HCM.

Bà Nguyễn Trịnh Khánh Linh – Chủ tịch, Tổng Giám đốc Dale Carnegie Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC).

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Tri Phương – Phó Chánh Văn phòng VNABC, Phó Chủ tịch CLB Văn hóa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã phổ biến và giới thiệu Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam và Quy chế xét công nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”. Theo đó, Bộ tiêu chí sẽ yêu cầu các doanh nghiệp phải đáp ứng được các điều kiện bắt buộc như sau: Không buôn lậu, không trốn thuế; Không sản xuất, kinh doanh hàng giả, sản phẩm độc hại; Không nợ lương và bảo hiểm xã hội của người lao động; Không lừa đảo, lợi dụng hoặc làm hại các tổ chức, cá nhân khác và Không vi phạm pháp luật. Các tiêu chí đánh giá sẽ dựa trên các nhóm tiêu chí: Lãnh đạo doanh nghiệp phát triển bền vững; Xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp; Thượng tôn pháp luật; Đạo đức kinh doanh; Trách nhiệm xã hội. Ngoài ra, ông cũng giới thiệu cách thức tham gia chương trình xét chọn “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam” năm 2023.

Ông Nguyễn Tri Phương – Phó Chánh Văn phòng VNABC, Phó Chủ tịch CLB Văn hóa doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện năm nay để đảm bảo tính khách quan và uy tín của danh hiệu “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam”, ông Hồ Anh Tuấn – Trưởng ban Ban tổ chức 248, Chủ tịch VNABC cho biết khi các doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình sẽ không phải đóng bất cứ một khoản kinh phí nào và ban tổ chức xin phép không nhận tài trợ từ các doanh nghiệp nói trên. Các hoạt động của diễn đàn sẽ góp phần thúc đẩy việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam ở trong và ngoài nước, từng bước hình thành những đặc trưng tiêu biểu của văn hóa kinh doanh Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Cũng tại buổi gặp gỡ báo chí, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước đã có những chia sẻ tâm huyết câu chuyện phát triển văn hóa trong doanh nghiệp.

Được biết, Diễn đàn là hoạt động thường niên do Ban Tuyên giáo Trung ương; Bộ Công Thương; Bộ VHTTDL; Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức. Đơn vị trực tiếp thực hiện là Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC).

Uyển Nhi