24/08/2022 10:41:21

CĐ Cơ điện Hà Nội: Học Cơ điện tử cam kết việc làm sau tốt nghiệp lương khởi điểm 8-10 triệu đồng

Trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đang tuyển sinh toàn quốc nghề Cơ điện tử năm học 2022-2023 hệ cao đẳng trình độ chuẩn quốc gia, hệ cao đẳng chất lượng cao và hệ trung cấp với cam kết việc làm sau tốt nghiệp từ 8-10 triệu đồng/tháng.

P.V