24/12/2019 5:21:57

Bệnh viện nào tốt nhất ở TP HCM?

Ngày 21/12, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố đánh giá chất lượng năm 2019 đối với các bệnh viện trên địa bàn. 

Theo đó, đã có 20/110 bệnh viện trên địa bàn TP HCM được đánh giá chất lượng tốt. Trong đó, 5 bệnh viện được đánh giá chất lượng cao nhất năm 2019 là Bệnh viện Nhân dân 115, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, Bệnh viện Nhi đồng 1, Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Hùng Vương.

Trong số các bệnh viện được đánh giá chất lượng tốt, có 3 bệnh viện cấp quận, huyện là Bệnh viện quận Thủ Đức, Bệnh viện Quận 11 và Bệnh viện Quận 2.

5 bệnh viện bị đánh giá có chất lượng kém nhất là Bệnh viện Đa khoa Anh Minh, Bệnh viện Thân Dân, Bệnh viện quận 3, Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Hàn Quốc Kim hospital – Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện PTTH TM AVA Văn Lang.

Trên địa bàn TP HCM hiện có 110 bệnh viện bao gồm 32 bệnh viện thành phố, 23 bệnh viện quận, huyện, 53 bệnh viện tư nhân và 2 bệnh viện bộ, ngành (Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Đa khoa Bưu điện).

Việc đánh giá chất lượng các bệnh viện được thực hiện theo 79 tiêu chí chính thức được quy định Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam. Các tiêu chí này được chia thành 5 phần với nội dung chính là: Hướng đến người bệnh (19 tiêu chí), Phát triển nguồn nhân lực (14 tiêu chí), Hoạt động chuyên môn (35 tiêu chí), Cải tiến chất lượng (11 tiêu chí) và Tiêu chí đặc thù chuyên khoa (4 tiêu chí).

P.V (Tổng hợp)