23/04/2022 9:35:14

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục kỷ niệm 1 năm thành lập

Ngày 22/04/2022 vừa qua,Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý giáo dục đã tổ chức lễ kỷ niệm 01 năm thành lập tại Tp. Hồ Chí Minh. Tới dự buổi lễ có sự tham gia của lãnh đạo các Cục, Viện, Công ty, Doanh nghiệp, UBND, Sở ban ngành, hiệu trưởng các Trường, các Thầy Cô Giáo, các bạn sinh viên học viên cao học

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục (Institute of Applied Psychology – Education, viết tắt IAPE) được ra đời theo Quyết định số 56/QĐ- HKHTLGD về việc thành lập Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục, Quyết định số 57/QĐ-HKHTLGD về việc phê chuẩn Điều lệ Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục do Trung ương Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam ban hành ngày 01 tháng 4 năm 2021.

IAPE là một tổ chức khoa học – công nghệ trực thuộc Hội Khoa học Tâm lý – Giáo dục Việt Nam, được thành lập với sứ mệnh phát triển nền Khoa học giáo dục Việt Nam; tham mưu, nghiên cứu xây dựng các chiến lược, chính sách và chương trình giáo dục phù hợp cho tất cả các cấp học, đối tượng có nhu cầu; tổ chức, thực hiện các hoạt động tư vấn đào tạo về kỹ năng mềm cùng với các loại hình dịch vụ khác theo chức năng nhiệm vụ của Viện và các quy định của pháp luật.

Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục đã và đang khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực Nghiên cứu Tâm lý và Giáo dục kỹ năng mềm.

Từ những ngày đầu thành lập cho đến thời điểm hiện tại, Viện đã và đang thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các chương trình liên kết đào tạo với các Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, các trường THPT, trường đại học trong và ngoài địa bàn Tp.Hồ Chí Mình như Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.Hồ Chí Minh, Cao đẳng Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh, Trường THPT Trần Nhân Tông …. xây dựng chương trình Giáo dục kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên, nâng cao năng lực tham vấn học đường cho cán bộ viên chức và xây dựng các phòng Tham vấn tâm lý học đường.

Cùng với mục tiêu đến năm 2033, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục trở thành một tổ chức khoa học có uy tín trên thị trường Việt Nam trong lĩnh vực nghiên cứu và học thuật, tập trung chủ yếu vào nghiên cứu khoa học; phát triển công nghệ; hợp tác và tổ chức giáo dục kỹ năng mềm tại các trường học trong khu vực và thế giới; đẩy mạnh hoạt động tham vấn tâm lý; góp phần đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam, Viện Ứng dụng Khoa học Tâm lý – Giáo dục đã và đang cố gắng từng ngày nhằm khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý và giáo dục kỹ năng mềm.

Uyển Nhi