26/01/2024 10:21:48

Đảng uy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa:

Tổng kết công tác xây dựng Đảng 5 năm (2021 – 2025) và 15 năm thực hiện điều lệ Đảng (2011 – 2025)

Ngày 25/1 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2021-2025); tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025).

Báo cáo tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa cho biết, sau gần 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa nhiệm kỳ 2020-2025, đến nay tất cả các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra đều đạt và vượt.

Ông Nguyễn Văn Quang – Phó bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trình bày báo cáo tại hội nghị. 

Có được kết quả này là do và các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh toàn Khối tiếp tục tăng trưởng cao, đóng góp quan trọng vào ngân sách quốc gia đồng thời bảo đảm việc làm, duy trì và nâng cao thu nhập, chế độ, chính sách cho người lao động.

Theo Phó bí thư Nguyễn Văn Quang, nhìn chung từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo triển khai nghiêm túc, đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy và hoàn thành, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ do Ban Thường vụ Quận ủy giao và Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tập trung khắc phục khó khăn do tình hình dịch bệnh Covid-19 để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch của doanh nghiệp. Kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy cơ sở. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chú trọng thực hiện đảm bảo chặt chẽ, thận trọng theo quy định của Đảng. Kết nạp đảng viên mới vượt chỉ tiêu Ban Thường vụ Quận ủy giao. Công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, ban hành kịp thời các quy định, quy chế để thực hiện.

Toàn cảnh hội nghị.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối đã quan tâm đổi mới phương thức, cách thức hoạt động; nhất là thực hiện công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát; nắm bắt thông tin tình hoạt động của cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành, lãnh đạo từ đó hoạt động của các cơ sở đảng đi vào nền nếp, công tác xây dựng Đảng trong toàn Đảng bộ có chuyển biến tích cực. Các hoạt động của đoàn thanh niên, công đoàn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và công tác xã hội từ thiện, hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

Tuy vậy, theo Phó bí thư Nguyễn Văn Quang, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đảng ủy khối còn một số tồn tại, hạn chế: Một vài chi bộ chưa thực sự quan tâm đến công tác phát triển đảng. Chất lượng hoạt động của một số cấp ủy có mặt còn hạn chế. Còn có chi bộ chưa thực hiện công tác báo cáo tháng theo qui định. Việc cập nhật sổ sách của một số đơn vị còn chưa đầy đủ, kịp thời. Công tác phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với ban lãnh đạo doanh nghiệp có nơi, có chỗ còn chưa nhịp nhàng nên hiệu quả còn hạn chế. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có mặt còn hạn chế do đặc thù là khối doanh nghiệp.

Ông Vũ Mạnh Chiến – Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành.

Phó bí thư Nguyễn Văn Quang cho biết, tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm 2021 – 2025, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp quận Đống Đa đã rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu:

Một là, Công tác đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo phù hợp với từng loại hình, tổ chức đảng phải phát huy được vai trò hạt nhân chính trị, đặc biệt trong lãnh đạo tư tưởng chính trị, giáo dục.Bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, công nhân và người lao động phải gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xây dựng được quy chế phối hợp và thực hiện mối quan hệ hợp tác giữa cấp ủy với chủ doanh nghiệp, trong đó quy định rõ những nội dung cấp ủy lãnh đạo, những nội dung phối hợp, trao đổi, tạo sự đồng thuận vì mục tiêu chung là xây dựng và phát triển doanh nghiệp.

Hai là, Giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trước hết là trong  cấp ủy, thống nhất từ lãnh đạo, chỉ đạo đến tổ chức thực hiện. Nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Ba là, Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quận uỷ, HĐND, UBND quận, sự phối hợp của các cấp, các ngành nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai có hiệu quả các chương trình công tác xây dựng đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

Bốn là, Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên, nhất là tự kiểm tra, giám sát. sớm phát hiện, ngăn ngừa và xử lý kịp thời vi phạm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Năm là, Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở xây dựng mối quan hệ giữa tổ chức đảng, đoàn thể với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp và thực hiện nghiêm túc mối quan hệ đó. Nắm bắt kịp thời dư luận xã hội, tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của người lao động. Từ đó, sự phối hợp giữa cấp uỷ, đoàn thể với chủ doanh nghiệp và các cơ quan chức năng được thường xuyên, kịp thời giải quyết các sự việc phát sinh trong doanh nghiệp đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh và đời sống của cán bộ, đảng viên, người lao động.

PV