15/03/2023 8:18:06

Thủ tướng đối thoại với thanh niên về xây dựng nhân lực trẻ kỷ nguyên 4.0

Ngày 26/3, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại với thanh niên về xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0 thông qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch số 593/KH-BNV về tổ chức Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023.

Hội nghị đối thoại của Thủ tướng Chính phủ với thanh niên năm 2023 sẽ được tổ chức vào ngày 26/3 – Ảnh minh họa, nguồn: chinhphu.vn

Theo đó, dự kiến vào ngày 26/3/2023, Thủ tướng Chính phủ sẽ đối thoại trực tiếp và trực tuyến với thanh niên trên khắp 63 tỉnh, thành phố.

Chủ đề đối thoại là: Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0.

Nội dung đối thoại, tập trung vào việc triển khai, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên.

Chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao.

Vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong học tập, lao động, tham gia phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng cơ hội và thách thức trong kỷ nguyên 4.0. Những kiến nghị, đề xuất của thanh niên và định hướng giải quyết các kiến nghị, đề xuất.

Theo kế hoạch, thành phần tham dự tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ có khoảng 500 người gồm: Đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các cơ quan liên quan ở Trung ương; đại diện lãnh đạo một số ban của Đảng, một số ủy ban của Quốc hội,các tổ chức chính trị – xã hội và khoảng 400 đại biểu thanh niên.

Tại điểm cầu trực tuyến trụ sở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh gồm đại diện đoàn khối và thanh niên quân đội, công an, khối các cơ quan Trung ương và doanh nghiệp Trung ương.

Điểm cầu trực tuyến tại 63 UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chuyên môn; thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên cấp tỉnh; đại diện thanh niên,…

Tại hội nghị đối thoại, Bộ Nội vụ, cùng các bộ, cơ quan trung ương sẽ tham gia cùng Thủ tướng Chính phủ trả lời, giải đáp các kiến nghị, đề xuất của thanh niên.

PV