10/01/2024 1:26:07

Sinh viên cơ sở GDNN Bắc Ninh được tuyên dương cấp Trung ương

Vừa qua, Trung ương Đoàn và Trung ương Hội sinh viên Việt Nam tuyên dương danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2022- 2023, trao giải thưởng Sao Tháng Giêng năm 2023.

Nhiều sinh viên từ các cơ sở GDNN như trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh, trường Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh vinh dự được tuyên dương, nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương.

Trường Cao đẳng Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh có sinh viên Nguyễn Thế San- lớp CĐ 50ML1, khoa Điện, Điện lạnh và tập thể Chi hội CDD50ML1 được nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “ Tập thể sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, năm học 2022- 2023.

Sinh viên Nguyễn Thế San, lớp CĐML1, CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh đạt danh hiệu “ Sinh viên 5 tốt”.

Đồng thời, Bắc Ninh có 03 cá nhân đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn luyện” cũng đến từ các cơ sở GDNN gồm: Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Nga- lớp TC50KT1 (trường CĐ Cơ điện và Xây dựng Bắc Ninh); sinh viên Nguyễn Ngọc Minh- lớp CGKL K39B (Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh), Nguyễn Thu Hiền- CGKL K40B (Cao đẳng Công nghiệp Bắc Ninh).

Đây là những tấm gương tiêu biểu, tích cực rèn luyện và học tập, luôn có tinh thần vượt khó, nỗ lực vươn lên, ham học hỏi để trau dồi kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp. Họ là những sinh viên đại diện cho hàng nghìn sinh viên cơ sở GDNN tỉnh Bắc Ninh luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân để giúp ích cho cộng đồng, xã hội; phát triển bản thân theo 5 tiêu chí: “ Đạo đức tốt- Học tập tốt- Tình nguyện tốt- Thể lực tốt- Hội nhập tốt”.

Huy Hoàng