14/12/2023 7:52:50

Công tác và nhiệm vụ của Chủ tịch cùng với 5 Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch UBND TpHCM Phan Văn Mãi

Ngày 12/12/2023 UBND TpHCM đã ban hành Quyết định số 5757/QĐ-UBND về việc phân công công tác Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM và các Ủy viên nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch UBND TpHCM Phan Văn Mãi
Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi

Theo QĐ này, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi sẽ trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực về chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước; tổ chức bộ máy; công tác cán bộ; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng; quản lý tài chính ngân sách; quốc phòng an ninh; nội chính; kế hoạch đầu tư; khoa học công nghệ; an toàn giao thông, đối thoại…

Đồng thời, ông Phan Văn Mãi cũng phụ trách các chương trình, đề án như: tổ chức chính quyền đô thị; hình thành và phát huy các hội đồng phát triển các ngành kinh tế giai đoạn 2020-2025; chuyển một số huyện thành quận giai đoạn 2021-2030; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư của TP.HCM giai đoạn 2020-2025; chuyển đổi số; chính sách hỗ trợ kinh tế chia sẻ, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn…

Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ theo dõi, chỉ đạo TP Thủ Đức, Quận 1, 7, huyện Cần Giờ và trực tiếp chỉ đạo Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an TP.HCM, Bộ Tư Lệnh TP.HCM, Bộ đội Biên phòng TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo công tác đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế, cải cách hành chính, tổ chức bộ máy, công tác thi đua khen thưởng, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa TP.HCM với các tỉnh, thành phố, vùng.

Ông Võ Văn Hoan phụ trách một số chương trình, đề án trong 03 Chương trình đột phá và 01 Chương trình trọng điểm theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và theo dõi, chỉ đạo Quận 11, Quận Gò Vấp, Huyện Củ Chi, Huyện Nhà Bè.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Ngô Minh Châu giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực quốc phòng, an ninh, nội chính. Ông trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực hành chính, tư pháp, công tác dân tộc – tôn giáo, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, phòng chống tham nhũng. Ông Ngô Minh Châu trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra nhà nước, thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Ông Châu sẽ theo dõi và chỉ đạo Quận 6, Quận 10, Quận 12, Quận Tân Phú.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức giúp Chủ tịch chỉ đạo triển khai Đề án 06 thành phố. Ông Đức trực tiếp chỉ đạo và ký văn bản liên quan lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, dạy nghề, văn hóa, thể dục thể thao, lao động – thương binh và xã hội, giảm nghèo, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng đô thị thông minh, bưu chính viễn thông, xuất bản – báo chí… Ông Đức theo dõi, chỉ đạo Quận 3, 5, 8, Tân Bình và phối hợp theo dõi Bưu điện TP.HCM, Viễn thông TP.HCM, Bảo hiểm xã hội TP.HCM, Ngân hàng chính sách xã hội TP.HCM.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch chỉ đạo lĩnh vực an toàn giao thông. Đồng thời, ông Cường trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến các lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, quản lý, phát triển đô thị, xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giao thông vận tải… Ông Bùi Xuân Cường theo dõi, chỉ đạo Chương trình hợp tác phát triển kinh tế – xã hội giữa TP.HCM với các địa phương vùng Đông Nam Bộ (Đồng Nai, BRVT, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh).  Ông Cường sẽ theo dõi, chỉ đạo Quận Phú Nhuận, Huyện Bình Chánh, Hóc Môn.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo lĩnh vực kế hoạch đầu tư công, quản lý tài chính, quản lý ngân sách. Ông Nguyễn Văn Dũng trực tiếp chỉ đạo và ký các văn bản liên quan đến lĩnh vực tài chính – ngân sách, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, tài sản công, nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước, phối hợp theo dõi lĩnh vực chứng khoán – bảo hiểm – ngân hàng – hải quan – kho bạc – thuế… Ông Dũng theo dõi chỉ đạo Quận 4, Bình Thạnh, Bình Tân.

Lê Việt