29/11/2023 5:14:12

BHXH Việt Nam ra thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2023

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra thông báo về việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12/2023.

Ngày 27/11/2023 thực hiện Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31/01/2019 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả. 

Tuy nhiên, vì ngày 02/12/2023 nhằm ngày thứ Bảy nên Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2023 như sau :

 – Tổ chức chi trả bằng hình thức tiền mặt: bắt đầu từ ngày 02/12/2023 đến ngày 25/12/2023.

– Đối với hình thức chi trả không dùng tiền mặt: 

+ Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chuyển tiền vào tài khoản người hưởng chậm nhất ngày 02/12/2023.

+ Trường hợp đối với người hưởng có tài khoản nhận lương hưu tại các Ngân hàng gồm : Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam, Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh chuyển tiền vào tài khoản người hưởng trong ngày 04/12/2023 (thứ hai), do các Ngân hàng nêu trên không làm việc vào ngày thứ Bảy.

BHXH Thành phố đề nghị Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, BHXH Thành phố Thủ Đức và BHXH quận, huyện thông báo đến người dân nắm rõ thông tin cần thiết.

Lê việt