06/04/2024 12:33:30

Bảo hiểm xã hội và thành đoàn TPHCM ký hợp tác tuyên truyền

Ngày 05 tháng 04 năm 2024, Bảo hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh (BHXH TP.HCM) và Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (Thành Đoàn) tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), ứng dụng VssID giai đoạn 2024-2027.

Đ/c Trương Minh Tước Nguyên – Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành Đoàn (phải) và Đ/c  Trần Dũng Hà – Phó Giám đốc BHXH TP.HCM 

Mục tiêu của chương trình là tăng cường sự phối hợp BHXH Thành phố và Thành Đoàn Thành phố trong công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN; đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên và người lao động theo quy định của pháp luật.

Tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên tham gia BHXH, BHYT, BHTN; đồng thời lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên về ý nghĩa, lợi ích, tính nhân văn và sự tin cậy của chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền cần cụ thể, dễ hiểu, truyền tải đầy đủ thông tin, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chủ động, tích cực thực hiện chuyển đổi số và phát huy sức mạnh của mạng xã hội trong công tác tuyên truyền.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, ứng dụng VssID cho đoàn viên làm công tác tuyên truyền từ thành phố đến quận, huyện. Mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên nhằm lan tỏa chính sách BHXH, BHYT, cài đặt ứng dụng VssID đến người dân trên địa bàn thành phố. Phấn đấu 70% đoàn viên thanh niên trên địa bàn Thành phố được tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT dưới các hình thực hội nghị trực tiếp, hội nghị trực tuyến. Phấn đấu 100% học sinh sinh viên tham gia BHYT trên địa bàn Thành phố.

Nội dung phối hợp, hai bên sẽ tổ chức các hội nghị, tập huấn, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT và ứng dụng VssID cho cán bộ, Đoàn viên thanh niên và nhân dân. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, website của hai bên. Phối hợp tổ chức các cuộc thi, trò chơi trực tuyến về BHXH, BHYT và ứng dụng VssID. Hỗ trợ, hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT sử dụng ứng dụng VssID…

Chương trình phối hợp giữa BHXH TP.HCM và Thành Đoàn được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về BHXH, BHYT, đồng thời mở rộng số người tham gia BHXH, BHYT và khuyến khích người tham gia BHXH, BHYT, sử dụng ứng dụng VssID.

Lê Việt