12/12/2023 5:15:49

Bảo hiểm xã hội TP.HCM hướng dẫn thủ tục khám chữa bệnh cuối năm 2023 và đầu năm 2024 

Ngày 11/12/2023 Bảo hiểm xã hội TPHCM đã gửi văn bản đến các Cơ sở khám chữa bệnh BHYT về việc thực hiện thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) cuối năm 2023 và đầu năm 2024.

Cụ thể :  

  • Giấy chuyển tuyến và Giấy hẹn tái khám thực hiện theo các mẫu số 5 và 6 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP. 
  • Nhằm tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền lợi cho bệnh nhân BHYT khi đi khám chữa bệnh trong giai đoạn cuối năm Dương lịch 2023 và năm 2024, Bảo hiểm xã hội TpHCM  đề nghị các cơ sở KCB BHYT thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn về giấy chuyển tuyến. Riêng trường hợp điều trị ngoại trú có bệnh án (điều trị bệnh Ung thư, Suy thận mãn phải chạy thận nhân tạo) : Giấy chuyển tuyến có giá trị đến hết ngày 31/12 nhưng chưa kết thúc đợt điều trị thì được sử dụng Giấy chuyển tuyến đó đến hết đợt điều trị, nhưng không vượt quá ngày 10/01/2024. Sau đó, bệnh nhân phải bổ sung giấy chuyển tuyến mới cho năm 2024. Các trường hợp KCB khác (điều trị các bệnh thông thường, không thuộc danh mục bệnh mạn tính theo Phụ lục 1 Thông tư số 40/2015/TT-BYT) : sử dụng theo giấy chuyển tuyến hoặc giấy hẹn tái khám theo chỉ định điều trị, không giới hạn trong năm Dương lịch. Giấy hẹn tái khám chỉ có giá trị sử dụng 01 lần trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày hẹn khám lại.

Đối với các thẻ BHYT có giá trị đến ngày 31/12/2023 khi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú trong tháng 12 vẫn được kê đơn, cấp thuốc theo chỉ định của bác sĩ và liệu trình điều trị (tối đa 30 ngày đối với bệnh mãn tính).

Lê Việt – Thanh An