09/03/2023 2:55:38

2 tháng đầu năm, 28.429 người đi xuất khẩu lao động

Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), trong 2 tháng đầu năm 2023, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 28.429 lao động, đạt 25,84% kế hoạch năm 2023 và cao hơn 20 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo LĐTĐ