18/08/2020 10:50:07

Xếp hạng gắn sao cho 30 trường đại học đầu tiên khu vực châu Á

30 cơ sở đại học đầu tiên tại châu Á đã được hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học Việt Nam và khu vực UPM (University Performance Metrics – UPM) gắn sao.

Những cơ sở giáo dục được gắn sao

Hệ thống xếp hạng đối sánh chất lượng đại học Việt Nam và khu vực UPM (University Performance Metrics – UPM) của nhóm nghiên cứu ĐH Quốc gia HN thực hiện, là sản phẩm của Chương trình KHCN quốc gia về Khoa học Giáo dục do Bộ GDĐT chủ trì.

Kết quả ban đầu đạt được, ĐH Quốc gia HN cùng hai trường thành viên là ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Công nghệ, Trường ĐH Bách Khoa HN và Trường ĐH Kasetsar (Thái Lan) đã đạt tiêu chuẩn 5 sao.

Nhóm cơ sở giáo dục đại học đạt 4 sao định hướng nghiên cứu, gồm ĐH Huế cùng các trường thành viên ĐH Y-Dược, ĐH Khoa học, ĐH Sư phạm, các trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Dược Hà Nội, ĐH Vinh, ĐH Thủy Lợi, ĐH Mỏ-Địa chất, ĐH Giao thông Vận tải, ĐH Phenika, ĐH Burapha (Thái Lan) và ĐH Malang (Indonesia).

Trường ĐH Kinh tế, ĐH Huế là trường ĐH thuộc khối khoa học xã hội đầu tiên đánh giá theo định hướng nghiên cứu đã đạt chuẩn 3 sao.

Theo định hướng ứng dụng, đạt chuẩn 4 sao có các trường ĐH Ngoại Thương, Học viện Ngoại giao, ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Quy Nhơn, ĐH Nguyễn Tất Thành và ĐH West Visayas (Philippines).

Nhóm 3 sao có các trường ĐH Thành Đô, ĐH Nam Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH Phan Thiết, ĐH Centro Escolar (Philippines).

Những trường đại học ứng dụng được gắn sao

Bộ tiêu chuẩn xếp hạng gắn sao UPM có 8 nhóm tiêu chuẩn (lĩnh vực) gồm 54 tiêu chí. Mỗi tiêu chí có mốc chuẩn và trọng số riêng với tổng cộng là 1000 điểm. Cụ thể:

Tiêu chuẩn 1: Quản trị chiến lược – 5 tiêu chí, trọng số 6%.

Tiêu chuẩn 2: Đào tạo – 15 tiêu chí, trọng số 35%.

Tiêu chuẩn 3: Nghiên cứu – 4 tiêu chí, trọng số 20%.

Tiêu chuẩn 4: Đổi mới sáng tạo – 4 tiêu chí, trọng số 11%.

Tiêu chuẩn 5: Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo – 4 tiêu chí, trọng số 6%.

Tiêu chuẩn 6: Công nghệ thông tin và tài nguyên số – 10 tiêu chí, trọng số 10%.

Tiêu chuẩn 7: Mức độ quốc tế hóa – 9 tiêu chí, trọng số 6%.

Tiêu chuẩn 8: Phục vụ cộng đồng – 3 tiêu chí, trọng số 6%.

Lần lượt, chỉ số thực tế của từng tiêu chí, từng lĩnh vực (tiêu chuẩn) đều được đối sánh với mốc chuẩn và gắn sao, do vậy xếp hạng này ngoài việc giúp nhận diện tổng thể, có thể phân tích điểm mạnh, điểm yếu đến từng hoạt động, từng lĩnh vực của cơ sở giáo dục đại học.

Đặc biệt, nhiều tiêu chí gắn rất cụ thể với các mốc chuẩn của đại học định hướng nghiên cứu quy định tại Nghị định 99/2019/ NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục đại học sửa đổi, bổ sung của Việt Nam.

Theo các tiêu chí UPM, các trường đại học (đặc biệt là các đại học định hướng nghiên cứu) đạt chuẩn 5 sao là các trường đã có khả năng tiếp cận nhóm 100 châu Á, có chất lượng hàng đầu quốc gia và bắt đầu có uy tín quốc tế.

Các đại học 4 sao là các có uy tín trong nước và khu vực. Các trường đại học 3 sao thực hiện tốt chức năng đào tạo theo phân khúc thị trường và có thể tham gia vào việc trao đổi sinh viên trong khu vực.

Bộ tiêu chí này đã được một số trường đại học chủ động sử dụng để phân tích thực trạng của nhà trường, trong đó có trường đã sử dụng để làm bộ chỉ số cho các chỉ tiêu của chiến lược phát triển.

UPM đã hỗ trợ, tư vấn cho các trường đại học Việt Nam và khu vực ASEAN để thu thập và thẩm định cơ sở dữ liệu từ nhiều nguồn, trong đó có cả dữ liệu kiểm định chất lượng.

Trà Ngọc (T/h)