22/08/2022 11:24:19

TP.HCM: Hoàn thành giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà chậm nhất vào 30/8

Đây là chỉ đạo của UBND TP.HCM tại công văn khẩn số 284/UBND-VX về việc hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08/2022/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ do  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi ký ban hành. 

Theo đó, để hoàn thành tiến độ hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đề nghị Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy lãnh đạo hệ thống chính trị trên địa bàn phối hợp tham gia thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động; đề ra các biện pháp quyết liệt để đôn đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh nhanh chóng nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang làm việc tại địa phương.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cũng đề nghị Chủ tịch UBND các quận, huyện, thành phố Thủ Đức nhanh chóng thẩm định, phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động và tiến hành chi kinh phí để hỗ trợ cho người lao động theo đúng thời gian quy định, hoàn thành chậm nhất vào ngày 30/8/2022.

Cơ quan Bảo hiểm xã hội TP.HCM có trách nhiệm chỉ đạo hệ thống cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp trong 2 ngày thứ cuối tuần (ngày 13 và 14/8). Liên đoàn Lao động, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao, Bảo hiểm xã hội TP.HCM phối hợp với UBND các quận huyện, thành phố Thủ Ðức đôn đốc doanh nghiệp hoàn chỉnh danh sách và nộp hồ sơ chậm nhất vào ngày 15/8.

UBND Thành phố giao Kho bạc Nhà nước TP.HCM chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, hỗ trợ hướng dẫn thủ tục chi kinh phí theo hướng đơn giản hóa nhằm đẩy nhanh tiến độ chi tiền cho doanh nghiệp. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện hàng ngày cho Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND TP.HCM; hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện cho cơ sở, doanh nghiệp và kịp thời báo cáo UBND TP.HCM nếu vượt quá thẩm quyền.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một trong những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất – kinh doanh sau đại dịch Covid-19, vì vậy Bí thư Thành ủy thành phố Thủ Đức, Bí thư các Quận ủy, Huyện ủy và lãnh đạo các cơ quan cần phải quan tâm, chỉ đạo thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ chung trên địa bàn Thành phố.

Tính đến ngày 12/8, TP.HCM đã tiếp nhận hơn 870.000 hồ sơ với số tiền khoảng 477 tỷ đồng (chiếm 26,88% tổng dự toán kinh phí), nhưng chỉ mới giải ngân cho trên 272.000 lao động với số tiền trên 144 tỷ đồng (đạt 8,13% tổng dự toán kinh phí).

PV