31/07/2021 1:23:59

Sáu tháng đầu năm 2021, doanh thu vận tải hàng không của Vietjet tăng 51%

Kết thúc quý II/2021, mặc dù chịu ảnh hưởng của làn sóng COVID-19 lần thứ 4, Vietjet vẫn ghi nhận doanh thu vận tải hàng không đạt 2.973 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Trong 6 tháng đầu năm, Vietjet đạt doanh thu kinh doanh vận tải hành khách là 5.818 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 13,7 tỷ đồng; doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 8.386 tỷ đồng và 127 tỷ đồng, cao hơn so với cùng kỳ năm 2020.

Trong giai đoạn hàng không giảm khai thác, Vietjet thực hiện tái cấu trúc danh mục đầu tư, mở ra mảng kinh doanh tài chính, đầu tư dự án, tương ứng đạt được doanh thu hoạt động đầu tư, tài chính hơn 1.756 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 6/2021, Vietjet có tổng tài sản 44.000 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy, chỉ số nợ vay/vốn chủ sở hữu 0,73 lần và chỉ số thanh khoản 1,5 lần, nằm ở mức an toàn và chỉ số thuộc nhóm tốt trong ngành hàng không thế giới.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Vietjet đã thực hiện 34.000 chuyến bay, vận chuyển hơn 4,8 triệu lượt hành khách trên toàn mạng bay. Bên cạnh đó, Vietjet tập trung hoàn thiện các quy trình khai thác và tăng cường hoạt động khai thác hàng hóa. Kết quả trong kỳ, hãng đã vận chuyển hơn 37.000 tấn hàng hóa, tăng hơn 40% – 45% so với cùng kỳ. Hãng cũng tiếp tục duy trì các chuyến bay hồi hương công dân.

Cùng với các đối tác chiến lược trong Tập đoàn Sovico, Vietjet đã tham gia tích cực vào chiến dịch phòng chống COVID-19 như ủng hộ kinh phí cho Quỹ vaccine, trao tặng xe cứu thương cho Sở Y tế các địa phương; tài trợ trang thiết bị cho các khu chăm sóc tích cực bệnh nhân nặng; vận chuyển cán bộ y tế, trang thiết bị chống dịch; nấu cơm từ thiện phát cho người dân…

PV (T/h)