03/07/2020 11:44:58

Học sinh tiểu học được miễn học phí, phụ huynh có biết?

Theo Luật Giáo dục mới có hiệu lực từ ngày 1/7, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập được miễn học phí và học sinh tiểu học tư thục được hỗ trợ học phí.

Từ ngày 1.7, theo quy định mới, trẻ em mầm non 5 tuổi ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo sẽ được miễn học phí.

Ngoài điểm mới miễn học phí cho học sinh mầm non 5 tuổi khu vực khó khăn, Luật cũng quy định ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí. Mức hỗ trợ do hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Như vậy, học sinh tiểu học trường tư thục tại những nơi không đủ trường công lập có thể được Nhà nước hỗ trợ học phí, mức hỗ trợ sẽ tuỳ từng địa phương.

Đồng thời, Luật này cũng nêu rõ, các cơ sở giáo dục tư thục được quyền chủ động xây dựng mức thu học phí và các dịch vụ khác đảm bảo bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý.

Tuy nhiên, các chi phí và mức thu phải được công khai trong đề án thành lập trường cũng như công khai cho từng khóa học, cấp học và năm học.

Một nội dung đáng chú ý khác là trẻ em mầm non 5 tuổi (ngoài các khu vực chưa được miễn) và học sinh THCS được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định.

Trước đó, tại Điều 105 Luật Giáo dục năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí. Ngoài học phí, người học và gia đình không phải đóng góp khoản tiền nào khác.

Riêng tại Hà Nội, theo Quyết định 51/2013/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội học sinh các trường công lập tại Hà Nội sẽ đóng góp một số khoản tiền vào đầu năm học như:

Tiền phục vụ bán trú hay gọi là tiền ăn (mầm non, tiểu học, trung học cơ sở) theo thỏa thuận của phụ huynh với nhà trường.

Tiền trang thiết bị phục vụ bán trú tối đa 150.000 đồng/học sinh/năm đối với học sinh mầm non, 100.000 đồng/học sinh/năm đối với học sinh tiểu học và THCS. Theo đó, số tiền này sẽ được chi dành cho bữa ăn của học sinh tại trường; bồi dưỡng người trực tiếp chăm sóc, cán bộ quản lý và nhân viên phục vụ công tác bán trú; trang bị cơ sở vật chất cần thiết.

Tiền học 2 buổi/ngày với học sinh tiểu học tối đa 100.000 đồng/học sinh/tháng. Khoản tiền này sẽ dùng để bồi dưỡng giáo viên trực tiếp tham gia dạy 2 buổi/ngày, bồi dưỡng cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ và phúc lợi tập thể, mua sắm văn phòng phẩm, đồ dùng học tập, điện, nước, vệ sinh…

Tiền nước uống để mua nước uống tinh khiết phục vụ học sinh, phụ huynh sẽ đóng 12.000 đồng/tháng đối với học sinh tất cả các cấp học (Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, Giáo dục thường xuyên).

Tiền bảo hiểm y tế học sinh trong năm học 2019-2020 là 46.935 đồng/tháng.

PV (th)