14/08/2022 1:45:54

Dừng, kiểm tra, rà soát ngay những bất thường trong chi trả phí khám chữa bệnh BHYT

Đây là chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh trong Hội nghị đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT và công tác khám chữa bệnh (KCB) BHYT với BHXH 6 địa phương phía Nam được tổ chức tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 13/08/2022. 

Khu vực thu viện phí dành cho người có BHYT tại một bệnh viện công

Hội nghị là hoạt động mở đầu cho chương trình làm việc của 4 Đoàn công tác với BHXH 63 tỉnh, thành phố nhằm đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT và công tác KCB BHYT do các Lãnh đạo ngành BHXH Việt Nam làm Trưởng đoàn.

Theo báo cáo của lãnh đạo BHXH 6 địa phương, trong 7 tháng đầu năm 2022, BHXH các tỉnh trước những áp lực về chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, BHXH các địa phương đã có sự chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhằm tổ chức, thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn, đề ra nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Đồng thời, phối hợp tốt với các ban ngành liên quan trong công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

Tuy nhiên, khối lượng công việc còn lại trong 5 tháng cuối năm 2022 rất lớn, nhất là tại các địa phương như: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Theo ông Dương Văn Hào – Trưởng ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ (BHXH Việt Nam), sau cao điểm dịch bệnh, lực lượng lao động ở các địa phương như TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai đa phần đã quay lại với công việc nhưng dự kiến vẫn có khoảng 550.000 lao động chưa quay trở lại.

Trong số này, các địa phương đã phát triển được 350.000 người tham gia – như vậy còn khoảng 200.000 người cần phải phát triển tiếp. “BHXH các địa phương cần phải có phân tích, đánh giá cụ thể đối tượng tiềm năng; bám sát doanh nghiệp (DN), mở hội nghị đối thoại với DN; phối hợp với các cơ quan liên quan để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc. Ngoài ra, cần chú trọng phân tích, đánh giá các nhóm tham gia như nhóm BHYT học sinh, sinh viên (HSSV), nhóm do ngân sách nhà nước đóng, nhóm BHYT hộ gia đình… nhằm đảm bảo công tác phát triển người tham gia đạt hiệu quả”, ông Hào nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh yêu cầu, trong thời gian còn lại của năm 2022, BHXH các địa phương cần quyết tâm triển khai nước rút, toàn hệ thống dồn lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, cần phân tích cụ thể, nhận diện rõ dư địa để phát triển người tham gia BHXH, BHYT một cách bền vững. “Trong công tác thu, BHXH địa phương cần nhận diện rõ 3 chỉ tiêu tổng thể song hành nhau là chặn nợ, thu nợ và tổng nợ của địa phương phải giảm. Đối với việc phát triển người tham gia BHYT, cần rà soát số HSSV làm sao tiệm cận 100% HSSV tham gia BHYT. Chủ động rà soát, tham mưu cho địa phương có chính sách hỗ trợ người tham gia BHYT, BHXH tự nguyện…”, Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng yêu cầu, BHXH các địa phương cần nhìn nhận thực tế khách quan để rút ra bài học kinh nghiệm và có giải pháp kịp thời. Đặc biệt, BHXH các địa phương phải tiếp tục đẩy mạnh rà soát chi phí KCB BHYT đảm bảo quyết liệt, rõ ràng.

Ông Mạnh lưu ý: “Đối với những bất thường trong chi trả chi phí KCB BHYT phải dừng lại kiểm tra, rà soát ngay để có giải pháp xử lý kịp thời. Đồng thời, cần chủ động phối hợp tháo gỡ các vấn đề vướng mắc về thuốc, VTYT; nỗ lực cân đối dự toán được giao, đảm bảo quyền lợi người KCB BHYT”.

Theo kế hoạch, từ ngày 13-21/08/2022, thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức 4 Đoàn công tác do Tổng Giám đốc và ba Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn trực tiếp xuống làm việc với 7 cụm BHXH các tỉnh, thành phố để tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thu, phát triển người tham gia BHXH, BHYT và công tác KCB BHYT tại các địa phương.

Uyển Nhi