25/11/2020 2:03:32

70.000 nhân viên bưu điện góp sức bảo vệ trẻ em

Với thỏa thuận hợp tác được ký kết, công tác bảo vệ trẻ em sẽ có sự hỗ trợ của mạng lưới 13.000 điểm phục vụ tới tận các xã, phường, cùng hơn 70.000 nhân viên bưu điện giàu kinh nghiệm.

Ngày 24/11, tại Hà Nội, Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã ký Thỏa thuận hợp tác về bảo vệ trẻ em nhằm tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo, triển khai hiệu quả các giải pháp bảo vệ và phòng, chống xâm hại trẻ em.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà cho biết, nội dung ký kết mang ý nghĩa nhân văn là dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em – thế hệ tương lai của đất nước.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhận định, lực lượng nhân viên bưu điện sẽ góp phần tích cực cho mạng lưới bảo vệ trẻ em nhằm thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến luật pháp, Luật Trẻ em, đảm bảo các quyền sống còn, quyền học tập, quyền vui chơi giải trí và các quyền khác của trẻ em…

Thứ trưởng cũng bày tỏ sự tin tưởng, qua thỏa thuận được ký kết, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam với lực lượng, nguồn lực trải rộng khắp đất nước sẽ cùng chung tay để hiện thực hóa hiệu quả những nội dung của thỏa thuận hợp tác về bảo vệ trẻ em để các em nhỏ được thụ hưởng những điều tốt nhất.

Ông Đặng Hoa Nam – Cục trưởng Cục Trẻ em Bộ LĐ-TBXH và Ông Chu Quang Hào – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết Thỏa thuận hợp tác tại buổi Lễ

Tại Lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn cho biết, ngay sau sự kiện này, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam sẽ triển khai tuyên truyền đến từng người lao động của Tổng công ty, phối hợp chặt chẽ với Cục Trẻ em, Bộ LĐ-TB&XH để khi làm nhiệm vụ phải đảm bảo chuẩn xác, đến nơi, đến chốn.

Thứ trưởng cũng yêu cầu Tổng công ty tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ để phát triển những chương trình hỗ trợ cho trẻ em, phục vụ cho công tác bảo vệ trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trong thời gian tới…

Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cam kết, đơn vị sẽ triển khai nghiêm túc, hiệu quả các chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước cũng như thỏa thuận đã ký kết giữa hai bên.

Tổng công ty sẽ tập trung truyền thông đến toàn thể cán bộ, công nhân viên nắm, hiểu, thấm nhuần ý nghĩa nhân văn của thỏa thuận hợp tác. Đồng thời, sẽ lựa chọn những lao động đủ tâm huyết, trách nhiệm để tham gia vào mạng lưới tình nguyện viên trong công tác bảo vệ trẻ em. Với mạng lưới và lực lượng lao động của Vietnam Post, sẽ hình thành một kênh truyền thông mạnh mẽ và thực chất về chính sách và pháp luật về bảo vệ trẻ em.

Theo Thỏa thuận hợp tác,  Cục Trẻ em (Bộ LĐ-TB&XH và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) sẽ phối hợp thực hiện các chương trình tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về bảo vệ trẻ em; truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em; nâng cao năng lực về công tác bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em cho đội ngũ nhân viên bưu điện, bưu tá nhất là ở cấp xã; vận động xã hội thực hiện quyền trẻ em trên cơ sở khai thác thế mạnh của hệ thống mạng lưới bưu điện trên toàn quốc.

Cùng với đó, mở rộng phạm vi hoạt động, cung cấp thông tin, thông báo các hành vi và nguy cơ vi phạm quyền trẻ em thông qua mạng lưới điểm giao dịch Bưu điện, nhân viên bưu điện, bưu tá xã trên toàn quốc. Xây dựng, phát triển mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên bảo vệ trẻ em trên toàn quốc.

Hai bên cũng sẽ phối hợp phát triển, mở rộng các hình thức cung cấp, kết nối, trao đổi thông tin, thông báo về hành vi và nguy cơ vi phạm quyền trẻ em. Đặc biệt, thông qua mạng lưới trải rộng đến tận cấp xã, phường cùng hàng nghìn phương tiện vận chuyển của Bưu điện Việt Nam, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (số 111) sẽ được quảng bá, tuyên truyền đến từng người dân trên toàn quốc.

Hai đơn vị cũng sẽ hợp tác trong xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về trẻ em, trong đó sẽ tập trung thu thập thông tin, tạo lập và cập nhật, quản lý và chia sẻ cơ sở dữ liệu trẻ em trên toàn quốc.

Hỗ trợ, khai thác tối đa thế mạnh của mỗi bên để thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi bên, đồng thời góp phần mang lại các giá trị, lợi ích chung cho xã hội. Ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế và sản phẩm, dịch vụ của nhau để tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành.

Ngày 23/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1863/QĐ-TTg  phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025.

Trong đó nêu rõ: “Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành và hình thành mạng lưới xã hội về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em giữa các cơ quan, tổ chức liên quan, có sự tham gia của nhân viên bưu điện, bưu tá xã và các đoàn viên, hội viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các tổ chức xã hội.”

Hải Yến